Naša škola

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Druhá adventná nedeľa bola pre prvákov z Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Námestove  veľmi milou udalosťou najmä preto, že boli oficiálne prijatí za prvákov.

  Prešli 3 mesiace, počas ktorých sa prváčikovia naučili čo-to písať, čítať i počítať. Preto v nedeľu 9.12.2018 počas svätej omše v našej škole bol každý prvák pasovaný na poriadneho školáka.

       V príjemnej rodinnej atmosfére sme prežili adventnú svätú omšu, ktorú celebroval pán dekan Miloš Pekarčík. Spolu s p. riaditeľkou odovzdali prvákom medailu prváka motýlika alebo lienku podľa toho, kto patrí do ktorej triedy. V triede potom dostali ešte sladký medovníček a krásnu šálku s malou lyžičkou.

  Fotogaléria

 • Navštívil nás brat Paľko – františkán z Trstenej

  Navštívil nás brat Paľko – františkán z Trstenej

       Na hodinách náboženskej výchovy v 3. ročníku sme si rozprávali o tom, od kedy patríme do Cirkvi, vytvárali sme si krstnú košieľku, ktorú sme si vyzdobili a zaznačili dátum krstu...

   Je známe a samozrejmé, že naši tretiaci sa tiež pripravujú na prijatie sv. zmierenia a 1. sv. prijímanie. Príprava prebieha počas roka v rámci školského vyučovania a tiež prostredníctvom príhovorov na detských sv. omšiach v námestovskom farskom kostole.

        Okrem učenia sa Desatora  a iných dôležitých vedomostí, bývajú hodiny náboženstva oživené aj prezentáciami či pozeraním vhodných animovaných príbehov. Jedným z nich je aj príbeh o pravdách viery, ktorým nás sprevádza animovaná postavička brat František. Preto sme potešili vzácnej návšteve – naozajstnému bratovi Paľkovi, františkánovi, z neďalekej Trstenej. Porozprával o sebe, o živote, o sv. Františkovi a tiež o mnohom inom. Toto milé stretnutie sa uskutočnilo v piatok 7. decembra  2018 pre žiakov 3.A a 3.B triedy.

  Ďakujeme bratovi Paľkovi, ktorého niektoré deti už poznajú z iných stretnutí, mamine našich žiakov p. Katke, ktorá sprostredkovala jeho návštevu. Veríme, že aj toto stretnutie bude nielen oživením vyučovania, ale že sa tiež zapíše do myslí a sŕdc našich najmenších a pripraví ich na osobné stretnutie sa s Tým, ktorý má srdce dosť veľké a plné lásky pre všetkých – malých i veľkých.

  Fotogaléria

 • Naše talenty

  Naše talenty

  Druhý novembrový  týždeň sa deti v Školskom klube detí Fatima pripravovali na vystúpenie so svojím talentom, ktorý ukázali kamarátom ale i porote, ktorú tvorili p. Mgr. Zuzana Kasan a za žiakov, Marek Pisarčík, žiak 6.A triedy. Deti sa predstavili spevom v sprievode hudobných nástrojov, kúzlami, vo výtvarnom umení. Nechýbali tance, malé gymnastky a o dobrú náladu sa postarali aj rozprávači vtipov.  Porota nešetrila chválou a povzbudila všetkých, aby naďalej svoje talenty rozvíjali.  Talentovej súťaže sa zúčastnilo 53 detí. Táto aktivita je u detí veľmi obľúbená a už sa tešia na ďalší ročník.

  (Mgr. Katarína Pisarčíková)

   

  Fotogaléria ŠKD

 • CZŠ sv. Gorazda je tu už 20 rokov

  CZŠ sv. Gorazda je tu už 20 rokov

  Za nami je 20 rokov existencie Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Námestove. Čo znamená 20 rokov v živote človeka? Môžu to byť chvíle radosti, očakávaní, prekvapení, smútku atď. CZŠ od svojho vzniku prekonávala množstvo ťažkostí, prekážok, „detských chorôb“ až vyrástla do veku dospelého človeka.

  Brány cirkevnej školy sa pre žiakov a učiteľov otvorili po prvýkrát 2. septembra 1999. Na jej ceste ju sprevádzalo niekoľko riaditeľov, zástupcov, učiteľov, zamestnancov, duchovných sprievodcov, žiakov a veľký počet jej absolventov.

  Počas svojej existencie si vybudovala dobré meno v povedomí rodičov či obyvateľov mesta.

  20. výročie jej vzniku si pripomenuli 28. novembra 2018 ďakovnou sv. omšou, ktorú  celebroval spišský sídelný biskup Mons. Štefan Sečka. Svojou otázkou – čo máme spoločné s ním, sme sa dozvedeli, že na sviatok sv. Gorazda v júli bol vysvätený za biskupa. Jeho komunikácia s deťmi pri sv. omši bola veľmi interaktívna a zaujímavá.

  Po sv. omši nasledovala slávnostná akadémia v podaní žiakov a učiteľov  školy v Dome kultúry v Námestove. Pripomenuli sme si nášho patróna sv .Gorazda, jeho život a putovanie. „ Erazmaci“ predviedli nielen slovenské, ale aj španielsku a taliansku pieseň. Hudobne ich sprevádzal náš orchester. Pomohli im aj mladší žiaci, či už tancom alebo spevom.

  Osobitné poďakovanie si zaslúžili bývalí pracovníci: pán dekan Mgr. Blažej Dibdiak, p. riaditeľka Mgr. Magdaléna Škombárová, p.zástupkyňa, sr.BartolomejaTrepáňová. Osem zamestnancov školy, ktorí stáli  pri jej zrode a sú jej súčasťou 20 rokov,  boli ocenení.

  Zamestnanci školy a pozvaní hostia sa neskôr stretli v Katolíckom dome v Námestove v rodinnom kruhu, kde ich čakalo pohostenie.

  Ďakujeme Pánu Bohu za dar našej školy, tiež tým, ktorí ju podporovali a sprevádzali mnohorakým spôsobom. Vďaka patrí tiež všetkým bývalým i súčasným zamestnancom, pedagógom, kňazom, absolventom školy, s Božím požehnaním vyrástlo toto „dielo“, ktoré veríme, že i naďalej bude prínosom pre osobný život každého z nich, pre mesto aj pre farnosť.

  Fotogaléria

 • Misionár na návšteve

  Misionár na návšteve

  V mesiaci november našu školu poctil svojou návštevou misionár – Anton Odrobiňák, SVD. Pôsobí v Južnej Amerike, v Ekvádore. Je to náš rodák z Bobrova. Priblížil nám život v misiách, ukázal zvlečenú kožu hada, predmety typické pre danú krajinu. Predviedol nám domorodý tanec. Priblížil nám spôsob prepravy na svojej misijnej stanici, stravovacie návyky, oblečenie i ozdoby, ktorými si krášlia ľudia svoje telo pri rôznych príležitostiach.

  Život mimo rodiny, v ďalekých krajinách, nie je pre každého a o to sme boli vďačnejší za priblíženie nám neznámeho prostredia, tejto kultúry, za ľudí a dary, ktoré denne dostávame.

 • Darujte nám 2 % z Vašej dane

  Darujte nám 2 % z Vašej dane

  Ďakujeme  ! ! !

   

  Tlačivo na stiahnutie:

  Vyhlasenie-2018-DP-2017-editovatelne.pdf

 • Recitačná súťaž – „Piráti krásy“

  Recitačná súťaž – „Piráti krásy“

  „Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.“ —  Ján Pavol II.

       Opäť sme sa zapojili do recitačnej súťaže s názvom: Mladosť a láska, v utorok  6. novembra 2018  v priestoroch ZŠ Brehy sa konal už jej V. ročník. Organizátorom súťaže je Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy.

      Súťažilo sa v prednese poézie a prózy. Do súťaže sa zapojili žiačky piateho ročníka: Lilianka Vlčáková, Anežka Turčinová a Zuzka Miklušáková, žiačka ôsmeho ročníka. Lilianka Vlčáková získala krásne 2. miesto v prednese prózy, súťažila s textom o blahoslavenej Anke Kolesárovej.

       Srdečne gratulujeme a tešíme sa z úspechov našich žiakov!

 • Týždeň kariéry

  Týždeň kariéry

  Týždeň karierového poradenstva   5. – 9.novembra 2018

   

  PROGRAM:

   5. november 2018

  TEST OSOBNOSTI

  TESTOVANIE  - V čom vynikám a v čom sa potrebujem ešte zlepšiť?
  Chceš spoznať samého seba a naučiť sa efektívne poznávať iných? Máš záujem sa zlepšiť v komunikácii a riešení konfliktov, ale nevieš ako na to? Potrebuješ popracovať na svojich kooperačných zručnostiach…

  Testovanie sa uskutoční počas  vyučovania pre žiakov 9. ročníka

   

  7. november 2018

  RODIČ A ŽIAK – PLÁNUJEME SPOLU KARIÉROVÚ BUDÚCNOSŤ

  Informatívne stretnutie pre rodičov a žiakov, ktorí v rámci prípravy na voľbu povolania majú záujem o poskytnutie informácií vplývajúcich na voľbu povolania.
  Konzultácie: výchovný poradca, v priestoroch školy od 12.00 – 13.30

   

  9. november 2018

  PORADENSKÝ ROZHOVOR

  Ako zosúladiť osobný, študentský a pracovný život?

   

  Konzultácie a prípadné aktivity  pre rodičov a žiakov realizované špeciálnym pedagógom školy: Mgr. Máriou Romaňákovou a sociálnym pedagógom školy: Mgr. Zuzanou Kasan v priestoroch školy od 12.30 – 13.30

 • Ružencový október

  Ružencový október

  Naša rímskokatolícka cirkev nás počas októbra pozýva k častejšej modlitbe ruženca, teda k opakovaniu „zdravasov“ a rozjímaniu  nad životom Pána Ježiša. Počas modlitby zvyčajne držíme v rukách pomôcku na modlenie, ktorú ľudovo voláme pátričky. Ruženec – pátričky je vlastne retiazka so zrnkami a mnohí veriaci nosia ruženec vždy pri sebe. Aby bol vždy po ruke a mohli sa pomodliť nielen v kostole, ale kdekoľvek, nosia ctitelia Panny Márie akýsi „ružencový“ náhrdelník, náramok alebo prsteň. 

  V októbri aj žiaci našej školy zobrali ruženec  do rúk častejšie ako inokedy. Prvou peknou aktivitou, ktorá sa spájala s ružencom, bolo zapojenie do modlitbovej akcie Milión detí sa modlí ruženec. Vo štvrtok 18. októbra sme sa celá škola, učitelia aj žiaci, obracali k Nebeskej Matke a prosili za pokoj a jednotu vo svete.

  Druhou zaujímavou a peknou aktvitou bolo vyrábanie vlastných ružencov. V spolupráci s pánom kaplánom Pavlom Garbiarom sme počas ružencového mesiaca usporiadali súťaž o najkrajší ruženec. Nápadom a tvorivosti sa medze nekládli. Pri vyhodnotení súťaže sme vyberali ten najkrajší z 33 ružencov. Veľké, malé, pestrofarebné, mäkké, sladké, prírodné, kvietkové, korálkové. Každý iný, a všetky krásne. Tešíme sa, že sa zapojili toľkí z vás. Nielen žiaci a učitelia, ale ako sme sa dozvedeli, aj celé rodiny vyrábali ten najkrajší ruženec.

  Milí žiaci, milé rodiny, ďakujeme za to, že ste nám predviedli, akí ste šikovní a vo vlastnoručne vyrobenom ruženci sme mohli obdivovať vašu  tvorivosť a zručnosť. Ale najmä, že ste svojou tvorbou vyjadrili svoj vzťah k Panne Márii a tiež to, že je vám modlitba ruženca blízka.  

  A tu sú výsledky súťaže o najkrajší ruženec:

  1. stupeň

  1. miesto  - Karolínka Katrenčíková  - 3.B
  2. miesto – Magdalénka Fejová  - 1.B
  3. miesto – Terezka Katrenčíková  - 1.B

  2. stupeň

  1. miesto – Pavol Kucka  - 9.A
  2. miesto – Tomáš Uhliarik a Pavol Kucka  - 9.A
  3. miesto – Katarína Šimjáková  - 6.A

  BLAHOŽELÁME!

   

  Fotogaléria

 • Misijný jarmok 2018

  Misijný jarmok 2018

  Mesiac október je v Cirkvi venovaný jej misijnému rozmeru.

  „Aj tie najkrajšie myšlienky bez skutkov nie sú ničím. /sv. Terezka z Lisieux/ - to sú slová svätej, ktorá mala túžbu ísť na misie, všetko pre ne obetovala a hoci sa nikdy misionárkou nestala, je považovaná za patrónku misií. Už 4. októbra 2018 nám svoju prácu na misiách v ďalekom Rusku priblížil na besede náš rodák, Róbert Balek, verbista. Učiteľom a žiakom porozprával o radostiach a ťažkostiach misionára. Pekné a užitočné posolstvo  pomáhať misiám a misionárom sme sa na CZŠ sv. Gorazda rozhodli naplniť aj tento rok - 26. októbra 2018 sa v priestoroch školy uskutočnil tradičný misijný jarmok. Začal slávením  sv. omše o 8.00 v Rímskokatolíckom kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove. Po nej  prebiehal samotný predaj výrobkov žiakov a rodičov. Výťažok z jarmoku bol venovaný tým, ktorí túto pomoc veľmi potrebujú, tento rok do Ruska.

  Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí mali otvorené srdce a zapojili  sa do tejto reťaze dobra. Nech im je odmenou dobrý Boh!

   

  Fotogaléria

 • Keď hudba spája...

  Keď hudba spája...

  Tri dni plné nezabudnuteľných zážitkov a nových skúseností prežil kolektív učiteľov i žiakov Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Námestove. V čase od 9. do 11. októbra sa totiž na pôde školy konalo 2. nadnárodné stretnutie učiteľov zapojených do projektu Music shapes Europe (Hudba tvaruje Európu) v rámci programu Erasmus+. Uvítací ceremoniál otvorila p. riaditeľka Ing. Mgr. Marta Kurtulíková, ktorá privítala učiteľov z Francúzska, Španielska, Talianska a Dánska. V krátkom programe žiaci zaspievali 4 slovenské ľudové piesne v sprievode školského orchestra, ako aj piesne krajín zapojených do projektu. Hostí zaujalo nielen ľudové pásmo žiakov 2.B, ale i jazyková zručnosť žiačky Laury Bencúrovej, ktorá v svojej prezentácii predstavila krásy Slovenska, ako i úspechy školy.

  Hlavným dôvodom návštevy zahraničných hostí na Slovensku však boli pracovné porady týkajúce sa projektu, počas ktorých sa rokovalo o ďalších výmenných pobytoch,  učitelia sa učili ľudové piesne, ktoré budú súčasťou záverečného koncertu na Sicílii, a zároveň sa stali na chvíľu opäť žiakmi zapojením sa do aktivít týkajúcich sa výučby anglického jazyka pomocou metódy CLIL.  

  Hostí uchvátila nielen plavba plťou po rieke Orava, ale i návšteva Oravského hradu, sochy Ježiša Krista v Kline, či pokojná atmosféra Bobrovskej kalvárie. K netradičným zážitkom prispela i ochutnávka tradičných slovenských jedál v skanzene v Zuberci. Všetci zúčastnení hostia odchádzali očarení pestrofarebnou jesennou prírodou ako i slovenskou pohostinnosťou a prijatím. 

   

  Erasmus+

 • Púť radosti za bl. Ankou Kolesárovou do Vysokej nad Uhom

  Púť radosti za bl. Ankou Kolesárovou do Vysokej nad Uhom

  V dňoch 19.-21. októbra 2018 sa naši deviataci spolu s mladými pútnikmi z Mútneho a Beňadova vybrali na Púť radosti ku blahoslavenej Anke Kolesárovej. Samotné putovanie k relikvii do Vysokej nad Uhom bolo v sobotu z Pavloviec nad Uhom, kde boli všetci ubytovaní, a kde prebiehal aj celý program od piatku večera. Téma „ Svätosť na dosah“  oslovila všetkých cez pútavé prednášky kňazov, svedectvá hostí aj účastníkov v skupinkách, adoráciu a modlitbu. Každý mal možnosť stíšiť sa, byť sám so sebou, s Bohom, ale aj zažiť radosť z komunikácie a spoločenstva. Otec Pavol Hudák povzbudil všetkých svedectvami, v ktorých sa dozvedá, ako koná bl. Anka v ich životoch a  ako pomáha. Pobádal  mladých k priateľstvu  s touto rovesníčkou - tínedžerkou, ktorej blízkosť  bolo cítiť počas  celej púte. S návratom domov Anka prišla aj na Oravu. Máme ju už nie len na obrázku, ale najmä vo svojich srdciach.                                                                                                                                                                                                                                                s. Kristiana

   

  Fotogaléria

 • Plavecký výcvik

  Plavecký výcvik

  Aj tento školský rok sa naši tretiaci a štvrtáci vybrali potulkami vodníka. Pýtate sa prečo?

  Pretože v jesenných dňoch od 24.9-28.9 a 1.10-5.10 2018 s radosťou  navštevovali AquaRelax v Dolnom Kubíne, kde absolvovali základný plavecký výcvik.

      Niektorí žiaci si zdokonalili svoje plavecké zručnosti, iní sa naučili plávať priamo od základov. Každý jeden deň bol pestrý a zaujímavý. Nové štýly, nové skúsenosti, nové zážitky.

       V posledný deň plaveckého výcviku si naši plavci aj zasúťažili, kde musíme pochváliť každého jedného žiaka, pretože každý jeden zvládol a dokázal preplávať celú dĺžku plaveckého bazéna, a to 25 m za výborný čas. Gratulujeme našim plavcom.

       Žiaci sa stretli s dobrými inštruktormi z plaveckej školy TULIPÁNIK,  ktorí sa žiakom naplno venovali a ukázali im, že sa vody netreba báť. Boli to naozaj dni plné zábavy, radosti, ale i strachu z potopenia sa.

      Na záver všetci dostali mokré vysvedčenie, sladkú odmenu a to najlepšie, čo žiakov potešilo, bola vstupenka do AquaRelaxu.

   

  Fotogaléria

 • Beseda s misionárom R. Balekom

  Beseda s misionárom R. Balekom

  Mesiac október je v Cirkvi venovaný jej misijnému rozmeru.

  4. októbra 2018 nám svoju prácu na misiách v ďalekom Rusku priblížil na besede náš rodák, Róbert Balek, verbista. Učiteľom a žiakom porozprával o radostiach a ťažkostiach misionára.

  Tiež prezentoval typické predmety z Ruska – matriošku, kávovar, ikony, oblečenie pre nevestu či ženícha atď. Priblížil nám geografický a aj náboženský rozmer svojho pôsobiska.

  Na záver nám dal do pozornosti knižné tituly: Balzam na dušu a tiež cez novodobé komunikačné prostriedky ponúka svoju: „Šálku čaju.“

  Ďakujeme za to, že sme na pôde našej školy mohli privítať takého vzácneho hosťa a myslime naňho i naďalej v svojich modlitbách.

   

  Fotogaléria

 • Testovanie T5-2018

  Testovanie T5-2018

  TERMÍN TESTOVANIA  - 21. november 2018 (streda)

  TESTOVANIE JE URČENÉ - žiakom 5. ročníka ZŠ 

   

  CIELE TESTOVANIA - získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 - poskytnúť školám, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania. 

  TESTOVANÉ PREDMETY - matematika  slovenský jazyk a literatúra na ZŠ.

  TESTOVANÉ UČIVO -  obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ).

  ČAS RIEŠENIA TESTOV - 60 minút – matematika, 60 minút – vyučovací jazyk .  

 • Prváci

  Prváci

  Naši prváci majú úspešne za sebou prvý mesiac v škole. Zvládli už aj prechádzku k soche sv. Gorazda, ktorý je patrónom našej školy aj 1.A triedy. V krátkej modlitbe ho poprosili o pomoc a ochranu pre seba a svojich blízkych.

  Foto

 • Diakon Ivan v škole

  Diakon Ivan v škole

  Náš bývalý žiak Ivan Slepčan navštívil našu školu dňa 16.9.2018 a v dvoch piatackých triedach predstavil seba a prípravu na kňazstvo. V mesiaci jún 2018 bol vysvätený za diakona a v tomto školskom roku bude vysvätený za kňaza. Žiakom porozprával príbehy zo svojho života, podelil sa so skúsenosťami z praxe pri vyučovaní náboženstva počas pastoračného ročníka v Bratislave. Nechal priestor aj na otázky a bolo ich naozaj dosť. Svojím bezprostredným prístupom si hneď získal záujem žiakov. Tešíme sa, že náš žiak bude kňazom a chceme mu vyprosovať veľa Božích darov  do tejto veľkej služby.

  Fotogaléria

 • Projekt Erasmus+

  Projekt Erasmus+

  Naša cirkevná škola je od minulého roka zapojená do projektu Erasmus plus. Do projektu je celkovo zapojených päť krajín: Španielsko, Francúzsko, Dánsko, Taliansko a Slovensko.  Naši žiaci sa v rámci projektu učia ľudové piesne týchto krajín. Každá krajina zvolila štyri ľudové piesne. Za Slovensko sme vybrali tieto piesne: Kukulienka, kde si bola, Tancuj, tancuj, vykrúcaj, Na Orave dobre a Kopala studienku.  Projekt sa realizuje počas dvoch rokov. Prvý rok už máme úspešne za sebou a ten druhý nám práve začína. Počas prvého roku sme vycestovali dvakrát a to do Francúzska a v máji do Španielska, kde sa uskutočnil koncert prvých ľudových piesní. Naše žiačky reprezentovali našu školu spevom a hrou na flaute. V Španielsku strávili celý týždeň, kde mali možnosť poznávať okolie a históriu regiónu, ako aj podmienky žiakov v škole, keďže sa zúčastňovali vyučovania každý deň.

  Tento rok nás čakajú mnohé akcie v súvislosti s projektom. Začiatkom októbra 2018 privítame učiteľov zúčastnených krajín, ktorým sa budeme snažiť predstaviť náš región návštevou Oravského hradu, Oravskej priehrady a Skanzenu v Zuberci a tiež im ponúkneme možnosť zažiť krásu našej ľudovej hudby. Na začiatku budúceho kalendárneho roka sa naši žiaci vyberú do Dánska a koncom školského roka na Sicíliu do Talianska, kde sa uskutoční veľký záverečný koncert, na ktorom nahráme cédečko so všetkými naučenými ľudovými piesňami. Prostredníctvom projektu žiaci spoznávajú nielen krajiny Európy a ich kultúru prostredníctvom ľudovej hudby, ale aj nadväzujú cezhraničné priateľstva a zdokonaľujú sa v anglickom jazyku.

  Mgr. Silvia Holmíková

  Erasmus+

 • Prírodovedná exkurzia na Pilsko

  Prírodovedná exkurzia na Pilsko

  Dňa 11. septembra sa naši žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili prírodovednej exkurzie na náš druhý najvyšší vrch Oravy - Pilsko (1557 m.n.m). Ako východisko zo Slovenska slúžia na Pilsko obce Sihelné, Mútne a Oravské Veselé, z ktorých vedú na vrchol turistické chodníky. Z poľskej strany je významným turistickým východiskom obec Korbielów, kde sa nachádza jedno z najvýznamnejších poľských lyžiarskych stredísk. My sme vystúpili na Pilsko z obce Oravské Veselé. Nakoľko počasie nás úplne nesklamalo, len trochu nám mrholilo, z vrcholu Pilska sme napriek tomu mohli pozorovať okolité dedinky (Mutné, Oravské Veselé, ...), taktiež Oravskú priehradu, Tatry, Babiu horu či Malú Fatru. Na vrchole Pilska sa nachádza aj kríž s oltárom, pri ktorom sa každoročne v júli slúži sv. omša. Veríme, že sa našim žiakom daná exkurzia páčila a do budúcna sa tešia na spoznávanie ďalších krás Slovenska, veď často ostaneme prekvapení, že nemusíme ísť ani do zahraničia, ale aj na Slovensku je veľa krásnych miest na spoznávanie, vzdelávanie a aj oddych.

   

  Foto

   

 • ŠKD September 2018

  ŠKD September 2018

  V šk. r. 2018/19 sa do SKD Fatima prihlásilo 95 detí z 1. – 4. ročníka. Sú zaradené do troch oddelení podľa ročníkov. V septembri sme privítali nových kamarátov v prvom oddelení. Po oddeleniach sme si zopakovali pravidlá ŠKD. Deti sa priebežne prihlasovali na krúžky v CZŠ, CVČ a ZUŠ. Pekné jesenné počasie nám umožnilo tráviť veľa času pri hrách na ihrisku. Deti sa zoznamovali s okolím a zároveň ho aj čistili.

  Fotogaléria

strana:

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv.Gorazda
  Komenského 1096
  029 01 Námestovo
 • riaditeľka:
  0903 / 813 552

  zástupkyňa:
  0911 / 813 552

  ekonómka:
  0951 / 140 811

  školská jedáleň:
  043 / 4510 043

Fotogaléria