Naša škola

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Vošková
Foto Foto Foto Foto
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Zanovitová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Sklarčíková
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Maťaťová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Laginová
Foto
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Helena Parišková
Foto
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Madleňáková
Foto
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Šütóvá
Foto
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Ondrošová
Foto
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Balcerčíková
Foto
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Filip Bernard
Foto
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Škombárová Lubasová
Foto
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Uhliariková
Foto
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Štiptová
Foto
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Bolibruchová
Foto
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Moresová
Foto
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Krupáš
Foto
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Igor Jendrušák
Foto

© aScAgenda 2018.0.1095 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.04.2018

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv.Gorazda
  Komenského 1096
  029 01 Námestovo
 • riaditeľka:
  0903 / 813 552

  zástupkyňa:
  0911 / 813 552

  ekonómka:
  043 / 5581 808

  školská jedáleň:
  043 / 4510 043

Fotogaléria