Naša škola

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Madleňáková
Foto
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Šütóvá
Foto
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Koklesová
Foto Foto Foto Foto Foto
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Zanovitová
Foto
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Sklarčíková
Foto
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Maťaťová
Foto
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Laginová
Foto Foto
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Helena Parišková
Foto Foto
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Pitáková
Foto Foto
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Čajková
Foto Foto
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Ondrošová
Foto
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Balcerčíková
Foto
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia Holmíková
Foto
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Škombárová Lubasová
Foto
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Igor Jendrušák
Foto
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milan Hojo
Foto
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Bolibruchová
Foto
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Moresová
Foto

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2018

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv.Gorazda
  Komenského 1096
  029 01 Námestovo
 • riaditeľka:
  0903 / 813 552

  zástupkyňa:
  0911 / 813 552

  ekonómka:
  0951 / 140 811

  školská jedáleň:
  043 / 4510 043

Fotogaléria