Naša škola

Zoznam tried

Názov
1.A Triedny učiteľ Mgr. Marcela Madleňáková
1.B Triedny učiteľ Mgr. Anna Šütóvá
2.A Triedny učiteľ Mgr. Mária Vošková
Foto Foto Foto Foto
2.B Triedny učiteľ Mgr. Lenka Zanovitová
3.A Triedny učiteľ Mgr. Katarína Sklarčíková
3.B Triedny učiteľ Mgr. Dana Maťaťová
4.A Triedny učiteľ Mgr. Eva Laginová
Foto
4.B Triedny učiteľ Mgr. Helena Parišková
Foto
5.A Triedny učiteľ Ing. Igor Jendrušák
Foto
5.B Triedny učiteľ Mgr. Veronika Čajková
Foto
6.A Triedny učiteľ Mgr. Mária Ondrošová
Foto
6.B Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Balcerčíková
Foto
7.A Triedny učiteľ Mgr. Silvia Holmíková
Foto
7.B Triedny učiteľ Mgr. Katarína Škombárová Lubasová
Foto
8.A Foto
8.B Triedny učiteľ Mgr. Milan Hojo
Foto
9.A Triedny učiteľ Mgr. Katarína Bolibruchová
Foto
9.B Triedny učiteľ Mgr. Jana Moresová
Foto

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2018

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv.Gorazda
  Komenského 1096
  029 01 Námestovo
 • riaditeľka:
  0903 / 813 552

  zástupkyňa:
  0911 / 813 552

  ekonómka:
  043 / 5581 808

  školská jedáleň:
  043 / 4510 043

Fotogaléria