Naša škola

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Školský klub detí

2018/2019

ŠKOLSKÝ KLUB FATIMA

Školský klub detí (ŠKD) Fatima vytvára pre deti podmienky, aby malo každé dieťa možnosť v čase mimo vyučovania rozvíjať poznatky získané v škole, rozvíjať svoje nadanie, talent, získať zručnosti, naučiť sa kreatívnemu spôsobu života.

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv.Gorazda
  Komenského 1096
  029 01 Námestovo
 • riaditeľka:
  0903 / 813 552

  zástupkyňa:
  0911 / 813 552

  ekonómka:
  043 / 5581 808

  školská jedáleň:
  043 / 4510 043

Fotogaléria