Naša škola

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Školský klub detí

2018/2019

November

ŠKOLSKÝ KLUB FATIMA

Školský klub detí (ŠKD) Fatima vytvára pre deti podmienky, aby malo každé dieťa možnosť v čase mimo vyučovania rozvíjať poznatky získané v škole, rozvíjať svoje nadanie, talent, získať zručnosti, naučiť sa kreatívnemu spôsobu života.

Fotogaléria ŠKD September - December 2018

Oznam_o_poplatku_za_SKD.docx

September

V šk. r. 2018/19 sa do SKD Fatima prihlásilo 95 detí z 1. – 4. ročníka. Sú zaradené do troch oddelení podľa ročníkov. V septembri sme privítali nových kamarátov v prvom oddelení. Po oddeleniach sme si zopakovali pravidlá ŠKD. Deti sa priebežne prihlasovali na krúžky v CZŠ, CVČ a ZUŠ. Pekné jesenné počasie nám umožnilo tráviť veľa času pri hrách na ihrisku. Deti sa zoznamovali s okolím a zároveň ho aj čistili.

Október

V tomto mesiaci sme v klube trávili veľa času hrami a súťažami v prírode. Deti čistili okolie ihriska. Počas nepriaznivého počasia vyrábali výrobky s jesennou tematikou (šarkanov, gaštankov, jesenné stromy). Zažili sme aj zábavnú šarkaniádu, kde deti predstavili svojich šarkanov. P. vychovávateľkám pomáhali aj pri výzdobe školy na Misijný jarmok. Okrem toho si pripravovali darčeky  k tejto príležitosti, kde predávali rôzne výrobky. Pestrá jeseň nás inšpirovala aj pri výzdobe násteniek v triedach.

November

Prvý novembrový týždeň deti s p. učiteľkou. Pitákovou navštívili  cintorín, kde zapálili sviečky a spomínali  na blízkych  zosnulých.

 Nasledujúci týždeň sa pripravovali na vystúpenie so svojím talentom, ktorý ukázali kamarátom ale i porote, ktorú tvorili p. Kasan Z. a za žiakov, M. Pisarčík. Deti sa predstavili spevom v sprievode hudobných nástrojov, kúzlami, vo výtvarnom umení. Nechýbali tance, malé gymnastky a o dobrú náladu sa postarali aj rozprávači vtipov.  Porota nešetrila chválou a povzbudila všetkých, aby naďalej svoje talenty rozvíjali. V oddeleniach sme si pripravili adventnú výzdobu. Veľa času sme trávili hrou a pohybovými aktivitami na ihrisku.

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv.Gorazda
  Komenského 1096
  029 01 Námestovo
 • riaditeľka:
  0903 / 813 552

  zástupkyňa:
  0911 / 813 552

  ekonómka:
  0951 / 140 811

  školská jedáleň:
  043 / 4510 043

Fotogaléria