Naša škola

2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Školský klub detí

2017/2018

ŠKOLSKÝ KLUB FATIMA

Školský klub detí (ŠKD) Fatima vytvára pre deti podmienky, aby malo každé dieťa možnosť v čase mimo vyučovania rozvíjať poznatky získané v škole, rozvíjať svoje nadanie, talent, získať zručnosti, naučiť sa kreatívnemu spôsobu života.

FOTOGALÉRIA september - december 2017

FOTOGALÉRIA január - jún 2018

 

Marec 2018

Marec sa niesol v duchu kníh. Deti ktoré mali záujem  navštevovali knižnicu s p uč. Ružvoňovou,  Bolibruchovou a Maťaťovou. Dali im možnosť prečítať si z vybraných kníh, prípadne si požičať.  Deti sa tešili aj na príchod jari. Zdobili si triedy, hrali sa jarné hry na ihrisku, keď to dovolilo počasie, postupne upratovali okolie školy. Pozorovali zmeny v prírode. Pôstne obdobie sme prežívali prípravou na“ krížovú cestu“ a Ježišovo zmŕtvychvstanie. Deti, ktoré mali záujem vyrobiť si veľkonočné pozdravy a symboly, navštívili CVČ Maják, kde zorganizovali veľkonočné dielne.

Február 2018

V tomto mesiaci sme ešte vychutnávali zimnú krajinu a deti trávili veľa času vonku. V oddeleniach si pripravili zdravé popoludnie v rámci prevencie pred chrípkou a s pani vychovávateľkami a praktikantkami vyrobili šaláty a ovocné misy, na ktorých si následne pochutili. V tomto mesiaci sa deti tradične pripravovali na karneval. Pomáhali pri výzdobe  chodby. Počas karnevalu predstavili svoje masky, ktoré si pripravili doma a vytvorili veselú zábavu, o ktorú sa starali sr. Bartolomeja a p. vych. Gerátová.. Každá maska sa mohla občerstviť šiškou a čajom. Zorganizovali sme zimnú olympiádu ŠKD, kde si deti zmerali sily v rôznych netradičných disciplínach.

Január 2018

Po vianočných prázdninách sme sa stretli všetci oddýchnutí a pripravení pokračovať v tom, čo sme v starom roku začali. Dievčatá docvičili s p. vych. Holmíkovou veselé tance na ples. Deti trávili veľa času na ihrisku hrami a súťažami v snehu. V klube vyrábali práce so zimnou tematikou, ktorými si vyzdobili triedy. Zimné popoludnia trávili niektoré deti v knižnici s p. uč. Maťaťovou a Bolibruchovou.

December 2017

Počas adventu sa deti v oddeleniach pripravovali na vianočné sviatky spievaním kolied, výzdobou tried, školy a vianočného stromčeka, pri ktorom deti spievali koledy. Deti vyrábali vianočné pozdravy a ozdoby. Veľa času sme trávili hrami a súťažami na ihrisku. Deti navštívili CVČ Maják, kde si vo vianočných dielňach vyrobili ikebany, pozdravy a vianočné ozdoby. S p. vychovávateľkou K. Pisarčíkovou piekli vianočné oblátky a trubičky. Deti dostali od Mikuláša a Ježiška nové hry, s ktorými sa v nepriaznivom počasí hrali.

November 2017

Prvý novembrový týždeň deti s p. vych. Nogovou navštívili  cintorín, kde zapálili sviečky a spomínali  na blízkych  zosnulých. Nasledujúci týždeň sa pripravovali na vystúpenie so svojím talentom, ktorý ukázali kamarátom ale i porote, ktorú tvorili p. vych. Silvia a za žiakov, Sofia Hrubiaková. Deti sa predstavili v tancoch, hre na hudobné nástroje, kúzlach, vo výtvarnom umení. Porota nešetrila chválou a povzbudila všetkých, aby naďalej svoje talenty rozvíjali. 1. 12. Deti navštívvili Vianočné dielne v CVČ, kde si vyrobili ikebany a ozdoby. V oddeleniach sme si pripravili adventnú výzdobu. Veľa času sme trávili hrou v snehu.

Október 2017

V tomto mesiaci deti začali krúžkovú činnosť. V klube sme trávili veľa času hrami a súťažami v prírode. Deti čistili okolie ihriska. Počas nepriaznivého počasia vyrábali výrobky s jesennou tematikou (šarkanov, ježkov, gaštankov, jesenné stromy). Zažili sme aj zábavné šarkanové popoludnie, kde deti predstavili svojich šarkanov. V súťaži o najlepšieho šarkana vyhrala L. Zanovitová.   Okrem toho sme sa pripravovali na Misijný jarmok, kde deti predávali rôzne výrobky. Deti pomáhali p. vychovávateľkám aj pri výzdobe školy k tejto príležitosti. Pestrá jeseň nás inšpirovala aj pri výzdobe násteniek v triedach.

September 2017

4.9. 2017 sa po prázdninách stretlo 100 detí v priestoroch štyroch oddelení ŠKD. Privítali sme nových kamarátov „prvákov“ a zopakovali si pravidlá ŠKD. Počas septembra sa deti prihlasovali na krúžky v CZŠ, CVČ a ZUŠ. Hrali sme sa na ihrisku, zbierali prírodniny, z ktorých sme vyrábali práce s jesennou tematikou, deti sa zoznamovali s okolím a zároveň ho aj čistili.

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv.Gorazda
  Komenského 1096
  029 01 Námestovo
 • riaditeľka:
  0903 / 813 552

  zástupkyňa:
  0911 / 813 552

  ekonómka:
  043 / 5581 808

  školská jedáleň:
  043 / 4510 043

Fotogaléria