Naša škola

 • "Aj ty dovoľ Ježišovi, aby ti pomohol, dotykom otvoril oči. Aby si vedel, kto si pred Bohom, kto si medzi ľuďmi a kto sám pred sebou." (zamyslenie 7.12.)

   

  10.12.2018 07:57 | viac »
 • „ Sejme okolo seba dobro a nestarajme sa o to či vyrastie.
  Pre nás je práca pre Ježiša úspech.“

                                                                                          Sv. Terézia z Lisieux

  08.11.2018 14:30 | viac »
 • "Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. "
  (Ž 37,4)

  08.11.2018 14:29 | viac »
 • "Boh od nás nevyžaduje aby sme uspeli. Vyžaduje, aby sme sa o to pokúsili. "
  sv. Matka Tereza

  01.06.2018 11:02 | viac »
 • "Láska nesmie spočívať v citoch.
  Ale musí sa prejavovať v skutkoch."

  (sv.Terezka Ježiškova)

  14.05.2018 07:56 | viac »
 • "Hrob je prázdny. Ježiš nezostal v nedostižnej minulosti.

  Víťaz ožil pre každý okamih celých ľudských dejín, 

  vrátane okamihu keď čítaš tieto slová! "

  (pôstne zamyslenie 1.4.2018)

  14.05.2018 07:43 | viac »
 • "Ak na zemi prehĺbiš priepasť medzi sebou a človekom, nájdeš ju po smrti medzi sebou a nebom. Ak staviaš mosty, práve nimi prejdeš na druhý breh Života."
  (pôstne zamyslenia)
  05.03.2018 08:15 | viac »
 • "Nič nie je blahodarnejšie, ako dobre zmýšľať o druhom."
  (Sv. Terezka Ježiškova)

  01.02.2018 07:51 | viac »
 • V Máriinej prítomnosti sa v Alžbete „zachvelo dieťa“, čosi sa pohlo v jej najhlbšej identite.
  Ani ty neoľutuješ, ak Božiu Matku vpustíš do svoje trinástej komnaty.
  Veď je Prečistá. Odetá Slnkom. 
  (KBS)
  08.01.2018 11:38 | viac »
 • "Najmocnejší prostriedok výchovy je sväté prijímanie."
  (o.biskup J.Vojtašák)

  04.12.2017 11:34 | viac »
 • "Neexistuje prosba, ktorú by Ježiš na príhovor svojej matky nevypočul."
  06.10.2017 11:03 | viac »
 • "Nič nie je blahodarnejšie, ako dobre zmýšľať o druhom."
  (Sv. Terezka Ježiškova)
  05.09.2017 11:10 | viac »
 • "Dobrý Boh je nežnejší ako matka."
  (sv. Terezka Ježiškova)
  05.06.2017 09:07 | viac »
 • "Modlím sa Zdravas Mária. Zvykla som si to robiť vždy, keď sa púšťam do práce." (sv.Terezka z Lisieux)

  05.04.2017 09:49 | viac »
 • "Duša bez mlčania je ako mesto bez opevnenia. Kto pestuje mlčanie, zachová si dušu."
  (sv. Terezka Ježiškova)

  05.04.2017 09:50 | viac »
 • "Nič nie je blahodarnejšie ako o druhom dobre zmýšľať."
  (sv. Terezka z Lisieux)
  01.02.2017 07:25 | viac »
 • Prijmi, Matka Kristova, volanie plné utrpenia všetkých ľudí! Plné utrpenia celých spoločností! Pomôž nám v sile Ducha Svätého víťaziť nad každým hriechom.
  (sv. Ján Pavol II.)
  20.01.2017 08:19 | viac »
 • "Najmocnejší prostriedok výchovy je sväté prijímanie."
  (biskup Vojtašák)
  01.12.2016 08:10 | viac »
 • "Neexistuje prosba, ktorú by Ježiš na príhovor svojej matky nevypočul.
  Modlitba ruženca je najsilnejšia zbraň."  

  (sv. Terezka)

  14.10.2016 10:27 | viac »
 • "Preťažený človek, ktorý má migrénu alebo duševne trpí, ak vykoná čo len polovicu svojej práce, urobí viac ako iný, zdravý na tele a na duši, ktorý ju vykoná úplne. Preto náš úsudok o blížnom musí byť vždy priaznivý."
  (sv. Terezka z Lisieux)
  04.05.2016 07:52 | viac »
 • "Zdravas Mária´. Zvykla som si to hovoriť vždy, keď sa púšťam do práce."
  (sv.Terezka z Lisieux)
  04.05.2016 07:52 | viac »
 • "Duša bez mlčania je ako mesto bez opevnenia. Kto pestuje mlčanie, zachová si dušu."
  (sv. Terezka Ježiškova)
  14.03.2016 14:42 | viac »
 • "Nič nie je blahodarnejšie, ako dobre zmýšľať o druhom."
  (sv. Terezka Ježiškova)

  08.02.2016 08:48 | viac »
 • "Stále potrebujeme kontemplovať tajomstvo milosrdenstva. Je zdrojom radosti, vyrovnanosti a pokoja. Je podmienkou našej spásy. Milosrdenstvo je slovo, ktoré odhaľuje tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Milosrdenstvo je posledný a najvyšší akt, ktorým nám Boh ide v ústrety. Milosrdenstvo je základný zákon, ktorý prebýva v srdci každého človeka, keď s úprimnými očami hľadí na brata, ktorého stretá na svojej životnej ceste. Milosrdenstvo je cesta, ktorá spája Boha s človekom, lebo otvára srdce nádeji, že napriek našej ohraničenosti spôsobenej hriechom môžeme byť navždy milovaní."
  (Sv. Otec František)
  08.02.2016 08:51 | viac »
 • "Keď Boh vstúpi do nášho srdca, obdarí aj tých, ktorých v ňom nosíme.“
  (Antónia Chovanová)
  01.12.2015 13:18 | viac »
 • "Každý svätý má minulosť a každý hriešnik má budúcnosť.”
  (O. Wilde)

   
  06.11.2015 11:05 | viac »
 • "Neexistuje prosba, ktorú by Ježiš na príhovor svojej matky nevypočul."
  19.10.2015 14:59 | viac »
 • "Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce." 
  (Ž 37,4)
  18.09.2015 15:20 | viac »
 • "Nestrácajte čas, robte dobre a robte veľa dobra. Nikdy neoľutujete, že ste to robili."
  (sv. Ján Bosco)
   
  19.05.2015 09:12 | viac »
 • "Štúdiom kníh sa hľadá Boh, modlitbou sa nachádza."
  (sv.Charles de Foucauld - pôstne zamyslenie)
  23.03.2015 09:52 | viac »
 • "Zvlášť sa starajte o chorých, detí, starých a chudobných ľudí – získate si tak Božie požehnanie a priazeň ľudí."
  (sv. Don Bosco)
  09.03.2015 14:51 | viac »
 • "Nestrácajte čas, robte dobre a robte veľa dobra. Nikdy neoľutujete, že ste robili."
  (sv. Ján Bosco)
  03.02.2015 20:27 | viac »
 • "Začnime tento Nový rok v Ježišovom mene.
  Nech nám Panna Mária vyprosí stať sa jeho vernými učeníkmi,
  aby sme mu slovami i skutkami vzdávali slávu a česť na veky vekov." 

  (Zamyslenia sv.Jána Pavla II.)
  12.01.2015 07:59 | viac »
 • "Našla som ťa na mnohým miestach, Pane. Počula som tlkot tvojho srdca v dokonalom tichu lúky, v tmavom bohostánku prázdnej katedrály, v jednote sŕdc a myslí
  veľkého zástupu ľudí, ktorí ťa milujú.
  Našla som ťa v radosti, kde ťa hľadám a často nachádzam.
  Ale vždy ťa nájdem v utrpení." 

  (Matka Tereza)
  04.12.2014 09:19 | viac »
 • "Každý svätý má minulosť a každý hriešnik má budúcnosť.”
  (O. Wilde)
  07.11.2014 07:08 | viac »
 • Neexistuje prosba, ktorú by Ježiš na príhovor svojej matky nevypočul. 
  06.10.2014 09:04 | viac »
 • "Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce."
  (Ž 37,4)
   
   
  06.11.2014 08:07 | viac »
 • Cez chválu vstupuje do životov Boh. Chvála je dar.
   
  06.11.2014 08:07 | viac »
 • "Musíme sa usilovať konať toľko dobra, koľko len môžeme
  a navzájom sa podporovať a pomáhať si
  ."
  (Benedikt XVI. v knihe Svetlo sveta)
  06.11.2014 08:06 | viac »
 • "Pýtajme sa všetci – Cíti ten, kto nás stretáva, vrúcnosť viery z nášho života?
  Vidí na našej tvári radosť zo stretnutia s Kristom?"

  (Sv. Otec František – pôstne zamyslenie)
  02.04.2014 12:00 | viac »
 • "Ďakujem tým, čo vyučujú na katolíckych školách. Výchova je ako darovať život."
  Sv. Otec František
  02.04.2014 12:01 | viac »
 • "Nestrácajte čas, robte dobre a robte veľa dobra. Nikdy neoľutujete, že ste to robili."

  Sv. Ján Bosco

  12.02.2014 11:46 | viac »
 • Ak ste teda prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite: v ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere, ako ste sa naučili, a vynikajte vo vzdávaní vďaky!
  / Kol 2, 6-7 /
  05.03.2014 11:41 | viac »
 • Byť pripravený neznamená byť  ihneď dokonalý.

  Ide o otváranie nášho srdca pre Ježiša a plnenie jeho vôle v každodennom živote!

  17.01.2014 09:57 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv.Gorazda
  Komenského 1096
  029 01 Námestovo
 • riaditeľka:
  0903 / 813 552

  zástupkyňa:
  0911 / 813 552

  ekonómka:
  0951 / 140 811

  školská jedáleň:
  043 / 4510 043

Fotogaléria